maandag, 21 december 2015 - 14:18 uur

Per 1 januari gaan de verschillende bedrijven van de Kamp Coating Groep over op nieuwe leveringsvoorwaarden.

Voor Kamp Coating Apeldoorn, Emmen, Vianen en Efté Coating worden voortaan de Algemene voorwaarden van de Vereniging-ION gehanteerd, welke zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Midden-Nederland onder nummer 124/2014. Voor Anopanel en Duropanel gelden de Metaalunievoorwaarden welke zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014.

De nieuwe leveringsvoorwaarden zijn per 1 januari 2016 terug te vinden op ons briefpapier en deze zijn te downloaden op de websites van Kamp Coating, Anopanel en Duropanel.

Op de nieuwe lay-out van het briefpapier zijn de gewijzigde BTW nummers terug te vinden.